+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Copyright & Disclaimer

© Stichting Gifted Art, 2015

Stichting Gifted Art heeft haar best gedaan alle rechthebbenden van alle afbeeldingen te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, dan graag contact met ons opnemen via info@vangoghroute.nl.
Voor meer informatie over deze website kunt u een e-mail sturen naar info@vangoghroute.nl.

Deze website zou onmogelijk zijn geweest zonder al het onderzoek dat al eerder gedaan is. Met name de volledig geannoteerde uitgave van de brieven van Vincent van Gogh (2009), online toegankelijk via www.vangoghletters.org, waren van onschatbare waarde.

 

 

Alle plaaten waar Vincent leefde