Filter
Filters
Toegankelijkheid
Image
Oude plattegrond
Bekijk route
Legenda
 1. Image
 2. Image
Adres

6 Royal Road

Opmerkingen

Op het pand is een herdenksingsteken geplaatst. Het huis is niet toegankelijk.

Van Gogh in

School Stokes

 1. 16 apr. 1876
   - 23 jun. 1876

Op 16  april 1876 kwam Vincent in Ramsgate aan om daar tegen kost en inwoning -maar zonder salaris- voor William Port Stokes (ca.1832-1890) te werken als assistent onderwijzer op diens jongensschool. Hij had het aanbod slechts twee weken daarvoor ontvangen. De school telde 24 jongens in de leeftijd van 10-14 jaar en zij waren onderworpen aan een strak ritme: iedere ochtend stonden zij om zes uur op en moesten zij om acht uur naar bed. Vincent gaf de leerlingen Frans en Duits en moest hen sommen geven, overhoren en dicteren. Vanuit Vincents liefde voor literatuur probeerde hij de leerlingen aan het lezen te krijgen. Buiten de schooltijden hield hij toezicht op de jongens en hielp hij met de verzorging. Vincent had dus weinig vrije tijd. In een brief aan zijn broer Theo vatte hij zijn taak treffend samen:

“Voorloopig is dat dus zoo moeielijk niet om die lessen te geven, maar om te maken de jongens ze leeren zal moeielijker zijn.” Lees de hele brief

Stokes zelf stond aan het hoofd van de school. Vincent schreef dat Stokes respect afdwong bij de jongens, maar hij was ook verontwaardigd over het feit dat de jongens weleens zonder brood en thee naar bed werden gestuurd als ze het in de ogen van de hoofdonderwijzer te bont hadden gemaakt. Naast Stokes en Vincent was er nog een assistent onderwijzer.

De kleine school keek uit over zee. Het uitzicht was zo fijn dat Vincent zelfs alle bedluizen die er waren spontaan vergat. Het huis was net als de omliggende gebouwen in een eenvoudige stijl gebouwd. Het viel Vincent op dat alle huizen op elkaar leken en met dezelfde gele bakstenen waren gebouwd. In Ramsgate was ook een haven. Een goede plek dus voor Vincent om lekker te wandelen, iets dat hij graag en veel deed. Zo bezocht hij met de leerlingen regelmatig het strand, ook als het hard stormde. Hij bouwde eens een zandkasteel met hen aan het strand, wat hem herinnerde aan hoe hij die ook samen met zijn broer Theo in zijn geboorteplaats Zundert maakte.

De school stond aan een plein met een grasveldje waar de kinderen in de pauze speelden. Ook Vincents huis stond aan dit plein, Spencer Square. Vincent maakte vanuit de school twee tekeningen van het pleintje: Uitzicht op Royal Road, Ramsgate. Vincent schreef Theo dat hij zich maar al te goed kon voorstellen hoe de jongens uit het raam keken wanneer ze hun ouders uitzwaaiden na een bezoek; Ramsgate riep herinneringen op aan Vincents tijd op een kostschool in Zevenbergen.

Toen Vincent slechts twee weken in Ramsgate was schreef hij zijn broer Theo over de plannen die Stokes had met de school:

“Mr. Stokes heeft mij verteld dat hij plan heeft om na de vacantie te gaan verhuizen, natuurlijk met de geheele school, naar een dorp aan den Theems, een uur of 3 van Londen. Dan zou hij de school wat anders inrichten en misschien uitbreiden.” Lees de hele brief

In juni 1876 verhuisde de school met alle leerlingen naar Isleworth. Hoewel Vincent nadacht over een andere functie, verhuisde hij met de school mee.

Werken hier gemaakt

Uitzicht op Royal Road, Ramsgate, 1876

Uitzicht op Royal Road, Ramsgate, 1876

Pen en potlood op papier, 5,5 x 5,5 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Uitzicht op Royal Raad, Ramsgate, 1876

Uitzicht op Royal Raad, Ramsgate, 1876

Pen en potlood op papier, 6,9 x 10,9 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

  Relevante brieven van Vincent
  Verder lezen
  1. Martin Bailey

   Young Vincent: the story of Van Gogh's years in England
   London, 1990
  2. Kristine Groenhart en Willem-Jan Verlinden

   Hoe ik van Londen houd: wandelen door het Londen van Vincent van Gogh
   Amsterdam, 2013
  3. Jan Meyers

   De Jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
   Amsterdam, 1989
  4. Ronald Pickvance

   English influences on Vincent Van Gogh
   London, 1974