+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Portier
Parijs, Frankrijk

  • 19 feb. 1886 - 19 feb. 1888

Alphonse Portier (1841-1902) was een kunsthandelaar in Parijs die vanuit zijn appartement op rue Lepic 54 werk verkocht van kunstenaars zoals Auguste Renoir, Johan Barthold Jongkind, Paul Cézanne en Henri de Toulouse-Lautrec. Hij was een van de eersten die positief reageerde op het werk van Vincent toen diens broer Theo hem in 1885 een schets van De aardappeleters liet zien. Omdat het een van de eerste positieve reacties op zijn werk was, hechtte Vincent vanaf dat moment veel waarde aan de mening van Portier en stuurde hij hem regelmatig werk. Toch achtte Theo het niet waarschijnlijk dat Portier veel voor de verkoop van Vincents werk kon betekenen. Theo had Vincent in juni 1885 geschreven:

“hij is misschien meer enthousiast dan koopman” Lees de hele brief

Maar Vincent hield vertrouwen in hem. In zijn antwoord aan Theo schreef hij:

“Dat hij dus niet gaauw den moed moet opgeven want dat gij en ik gecombineerd, het hem niet kwalijk zullen nemen als ’t langeren of korteren tijd mislukt, doch dat hij maar moet doorgaan met kijken en dat ik zal doorgaan met sturen.” Lees de hele brief

Maar in het najaar van 1885 was het enthousiasme van Portier danig afgenomen, wat tot frustratie leidde bij Vincent. Toen Vincent in 1886 in Parijs kwam wonen, zal hij de kunsthandelaar nog regelmatig hebben gezien en bezocht, omdat hij in hetzelfde appartementencomplex woonde. Vincent zag bij hem onder andere het werk De oogst van Paul Cézanne, een van de weinige landschappen die Vincent destijds van deze schilder kende. 

Verder lezen

Nienke Bakker
Van Gogh en Montmartre
Amsterdam, 2011

Françoise Cachin en Bogomila Welsh-Ovcharov
Van Gogh à Paris
Parijs, 1988

Ella Hendriks en Louis van Tilborgh
Vincent van Gogh schilderijen, deel 2: Antwerpen en Parijs
Amsterdam, 2011

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen