Filter
Filters
Toegankelijkheid
Image
Oude plattegrond
Download wandeling
Legenda
 1. Image
Adres

Prinsengracht 128

Opmerkingen

Het pand bestaat nog steeds, maar is niet publiek toegankelijk.

Van Gogh en

Ds. Meijjes (jr.)

 1. 28 aug. 1877
   - 4 sep. 1877
 2. 17 nov. 1877
   - 24 nov. 1877
 3. 4 dec.

Vincent van Gogh ontmoette begin juli 1877 Jeremias ‘Jeremie’ Posthumus Meijjes (1831–1908) en diens vrouw Jeanne Louise Agathe Tilanus (1834–1881) bij dominee Reinier Posthumus Meijjes, een kennis van vader Van Gogh. Ze hadden een gezellige avond en Vincent bezocht hen daarna nog enkele malen. Ook hoorde hij Meijjes eens spreken in de Westerkerk en was daarvan zeer onder de indruk. Hoezeer Vincent het gezin Meijjes waardeerde, blijkt uit zijn beschrijving in een brief aan zijn broer Theo uit september 1877:

“Eenige dagen geleden bragt ik een avond door in de studeerkamer van den Ds Jeremie Meyes. […]Het was een aardigen avond, Hij vroeg een en ander over Londen. Waarop ik hem nog al kon antwoorden en Hij vertelde mij van zijn werk en den zegen die Hij zoo blijkbaar had ondervonden. Op die kamer hing eene zeer goede houtskool teekening voorstellende eene godsdienstoefening die Hij gewoon was des winters s’avonds bij zich aan huis te houden, zeer goed, Israels zou er wel pleizier in hebben gehad, werklieden & hunne vrouwen maakten het gehoor uit,in het boek van Doré over Londen staan ook wel dergelijke onderwerpen. Is zelf 14 dagen te Londen geweest.─ Heeft een groot huisgezin, 6 of 7 kinderen, zijne vrouw heeft iets onbeschrijfelijks ─ iets van Moe ─ of van de vrouw van DsJones b.v. In een woord, het is daar eene Christen familie en wel in haar volle kracht en bloei, er is soms eene uitdrukking van zeer groot geluk op het vermoeide gelaat van dien man, en als men in dat huis is gevoelt men iets van “neem uwe schoenen van uwe voeten want de plek waar gij staat is heilig land.” Lees de hele brief

Relevante brieven van Vincent
Verder lezen
 1. Reindert Groot, Teio Meedendorp

  Vincent van Gogh over Amsterdam, een stadswandeling rond 1880
  Bussum, 2003
 2. Lekker wandelen in Amsterdam, Van Kattenburg tot Begijnhof, Met Vincent van Gogh door Amsterdam
  VVV Amsterdam
 3. Reindert Groot, Sjoerd de Vries

  Vincent van Gogh in Amsterdam
  Amsterdam, 1990