+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Atelier Mauve
Den Haag, Nederland

  • 27 nov. 1881 - 21 dec. 1881

Kunstenaar Anton Mauve (1838-1888) was getrouwd met een nicht van Vincent, Ariëtte 'Jet' Carbentus (1856-1894). De eerste keer dat Vincent in zijn brieven meldde dat hij kunstenaar Anton Mauve had bezocht was in de week van 26 augustus 1881. Er was direct sprake van wederzijdse interesse blijkt uit de brief:

“Bij Mauve was ik een middag & avond gedeeltelijk, en zag veel moois op zijn atelier. Mijn eigen teekeningen interesseerden Mauve meer. Hij heeft mij heel wat wenken gegeven waar ik blij om ben en ik ben zoowat met hem afgesproken dat ik binnen betrekkelijk korten tijd als ik weer wat studies heb op nieuw bij hem zal komen.” Lees de hele brief

En dat gebeurde. In december 1881 gaat Vincent drie weken in de leer bij Mauve en werkte dagelijks bij hem op het atelier. Eigenlijk zou Mauve naar hem toekomen in Etten, maar toen dat maar niet gebeurde, had Vincent zelf de stoute schoenen aangetrokken en vertelde Mauve:

“vind ge goed ik maar eens royaal voor een maand of zoo ’t U wat lastig kom maken – dan ben ik na verloop van dien tijd door de allereerste petites misères van het schilderen & ga dan naar ’t Heike terug.” Lees de hele brief

Mauve vond het goed en had direct wat ensembles voor Vincent klaargezet, zodat hij stillevens kon gaan schilderen. Zo maakte Vincent zijn eerste olieverfschilderijen met klompen en andere voorwerpen.

Na drie weken veel oefenen bij Mauve op atelier ging Vincent ging terug naar Etten, maar kreeg daar met kerst ruzie met zijn vader. Hij pakte zijn spullen vertrok naar Den Haag en kon opnieuw aankloppen bij Mauve. Een week na aankomst in Den Haag vond Vincent al zijn eerste atelier op de Schenkweg.  Dat was slechts enkele straten bij Mauve vandaan. Mauve had Vincent geld gegeven om zijn eerste atelier aan de Schenkweg ingericht en gereed te krijgen.

Maar al snel nadat Vincent zich in Den Haag vestigde kregen ze onenigheid, die niet meer hersteld werd. Oorzaken van de verwijdering waren hun verschillende kunstopvattingen, Vincents gedrag en zijn relatie met de zwangere prostituee Sien Hoornik.

In 1885 verhuisde Mauve naar Laren. Toen Mauve overleed in 1888 droeg Vincent in Arles een schilderij met een bloeiende perzikbomen aan hem op, Souvenir de Mauve .

Verder lezen

Teun Berserik en Feico Hoekstra
Vincent van Gogh: de vroege jaren (stripboek)
Amsterdam, 2012

F. Leeman en J. Sillevis
De Haagse School en de jonge Van Gogh
Zwolle, 2005

In de voetsporen van Van Gogh
Wandeling bij De Haagse School en de jonge Van Gogh
Gemeentemuseum Den Haag, 2005

Michiel van der Mast en Charles Dumas
Van Gogh en Den Haag
Zwolle, 1990

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

 

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen