Filter
Filters
Toegankelijkheid
Portret van Jozef Blok, 1882
Theo Mesker, De Boekenstal, 1877
Image
Oude plattegrond
Download wandeling
Legenda
 1. Image
Adres

Binnenhof

Opmerkingen

Het Binnenhof bestaat nog steeds en is de plek waar de Nederlandse regering zetelt. De overkapping waaronder Blok met zijn boekenstal stond, is te zien bij de toegang tot de Binnenhof aan de kant van de Hofweg.

Van Gogh in

Blok de Boekenjood

 1. 1882
   - 1883

Vincent kocht regelmatig prenten bij de joodse handelaar Jozef Blok (1832-1905) die hij, net als diens broer David, vaak ‘Blok de boekenjood’ noemde. Blok had op dinsdag, woensdag en donderdag een kraampje met collectors items, tijdschriften en literatuur op het Binnenhof en was destijds bekend onder kunstenaars. Hier kocht Vincent de prenten die hij verwoed verzamelde. De meest bijzondere aanschaf die hij bij Blok deed was 21 volumes van het tijdschrift The Graphic (jaargangen 1870–1880). Hij betaalde eenentwintig gulden voor de serie en maakte als betaling ook portretten van de vader en moeder van Blok. ‘Twee van ieder!’ schreef Vincent onthutst, om zijn bewering kracht bij te zetten dat hij de tijdschriften niet zonder moeite had verworven (ter vergelijking: Van Gogh betaalde 12,50 gulden huur per week en ontving van Theo 150 francs, wat destijds ongeveer 75 gulden was).

Vincent tekende ook Jozef Blok zelf. Hij schreef aan zijn vriend en kunstenaar Anthon Gerhard Alexander van Rappard (1858-1892):

“Weet ge wie ik van morgen geteekend heb. Blok de boekenjood, niet David maar die kleine die op t’Binnenhof staat. Ik wou ik er meer uit die familie had want ze zijn wel echt als type. ’t Is fameus moeielijk die typen te krijgen die men ’t liefst zou hebben – intusschen bevind ik me wel met dat te maken wat ik krijgen kan, zonder de anderen die ik maken zou als ik ze maar voor ’t kiezen had uit ’t oog te verliezen. Ik ben erg blij met Blok, hij brengt me dingen van veel jaren geleden in herinnering, ik hoop hij nog wel eens meer op een Zondagmorgen zal komen.” Lees de hele brief 

Handige links
 1. Tot nu toe geen links gevonden.

Relevante brieven van Vincent
 1. Tot nu toe geen relevante brieven gevonden.
Verder lezen
 1. Teun Berserik en Feico Hoekstra

  Vincent van Gogh: de vroege jaren (stripboek)
  Amsterdam, 2012
 2. F. Leeman en J. Sillevis

  De Haagse School en de jonge Van Gogh
  Zwolle, 2005
 3. In de voetsporen van Van Gogh

  Wandeling bij De Haagse School en de jonge Van Gogh
  Gemeentemuseum Den Haag, 2005
 4. Michiel van der Mast en Charles Dumas

  Van Gogh en Den Haag
  Zwolle, 1990
 5. Jan Meyers

  De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
  Amsterdam, 1989