Filter
Filters
Toegankelijkheid
Image
Oude plattegrond
Download wandeling
Legenda
  1. Image
Adres

Geen

Historisch adres

Lange Poten 10

Opmerkingen

Lange Poten bestaat nog steeds, maar het pand waar de familie Haanebeek woonde niet meer.

Van Gogh en

Familie Haanebeek

  1. 30 jul. 1869
     - 10 mei. 1873

Vincent had in de eerste periode dat hij in Den Haag woonde (1869–1873) contact met zijn verre familie, de familie Haanebeek. Vermoedelijk was Vincent verliefd was op het gezinslid Carolina ‘Caroline’ Adolphina Haanebeek (1852-1926). Zijn liefde werd niet beantwoord: in 1873 trouwde Caroline met Willem Jacob van Stockum (1846-1900). Zijn broer Theo was op zijn beurt verliefd op haar zusje Jannetje ‘Annet’ Haanebeek, die in 1875 overleed na een ziekbed, met hevig treurnis van Theo tot gevolg. De vriendschapsband die Vincent -ondanks de onbeantwoorde liefde- voelde met Caroline blijkt uit brieven die hij vanuit Londen enkele malen aan Caroline en haar echtgenoot stuurde. Hij liet hen weten dat hij goede herinneringen bewaarde aan de avonden bij de familie Haanebeek aan de Lange Poten. Toen Vincent in Londen verbleef gaf hij zijn broer Theo -die toen juist in Den Haag woonde- dan ook de tip:

“ga s’avonds dikwijls uit bij v. Stockum, Borchers &c. Ik geloof gij daar geen spijt van zult hebben, gij zult U veel vrijer gevoelen zoodra gij dit regime begint.” Lees de hele brief 

In de tweede periode (27 november 1881 – 11 september 1883) die Vincent in Den Haag doorbracht schreef hij weinig meer over de contacten die tijdens zijn eerste verblijf nog zo duidelijk een rol hadden gespeeld. 

Handige links
  1. Tot nu toe geen links gevonden.

Relevante brieven van Vincent
  1. Tot nu toe geen relevante brieven gevonden.
Verder lezen
  1. Teun Berserik en Feico Hoekstra

    Vincent van Gogh: de vroege jaren (stripboek)
    Amsterdam, 2012
  2. F. Leeman en J. Sillevis

    De Haagse School en de jonge Van Gogh
    Zwolle, 2005
  3. In de voetsporen van Van Gogh

    Wandeling bij De Haagse School en de jonge Van Gogh
    Gemeentemuseum Den Haag, 2005
  4. Michiel van der Mast en Charles Dumas

    Van Gogh en Den Haag
    Zwolle, 1990
  5. Jan Meyers

    De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
    Amsterdam, 1989