+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Familie Haanebeek
Den Haag, Nederland

  • 30 jul. 1869 - 10 mei 1873

Vincent had in de eerste periode dat hij in Den Haag woonde (1869–1873) contact met zijn verre familie, de familie Haanebeek. Vermoedelijk was Vincent verliefd was op het gezinslid Carolina ‘Caroline’ Adolphina Haanebeek (1852-1926). Zijn liefde werd niet beantwoord: in 1873 trouwde Caroline met Willem Jacob van Stockum (1846-1900). Zijn broer Theo was op zijn beurt verliefd op haar zusje Jannetje 'Annet' Haanebeek, die in 1875 overleed na een ziekbed, met hevig treurnis van Theo tot gevolg. De vriendschapsband die Vincent -ondanks de onbeantwoorde liefde- voelde met Caroline blijkt uit brieven die hij vanuit Londen enkele malen aan Caroline en haar echtgenoot stuurde. Hij liet hen weten dat hij goede herinneringen bewaarde aan de avonden bij de familie Haanebeek aan de Lange Poten. Toen Vincent in Londen verbleef gaf hij zijn broer Theo -die toen juist in Den Haag woonde- dan ook de tip:

"ga s’avonds dikwijls uit bij v. Stockum, Borchers &c. Ik geloof gij daar geen spijt van zult hebben, gij zult U veel vrijer gevoelen zoodra gij dit regime begint.” Lees de hele brief 

In de tweede periode (27 november 1881 - 11 september 1883) die Vincent in Den Haag doorbracht schreef hij weinig meer over de contacten die tijdens zijn eerste verblijf nog zo duidelijk een rol hadden gespeeld. 

Verder lezen

Teun Berserik en Feico Hoekstra
Vincent van Gogh: de vroege jaren (stripboek)
Amsterdam, 2012

F. Leeman en J. Sillevis
De Haagse School en de jonge Van Gogh
Zwolle, 2005

In de voetsporen van Van Gogh
Wandeling bij De Haagse School en de jonge Van Gogh
Gemeentemuseum Den Haag, 2005

Michiel van der Mast en Charles Dumas
Van Gogh en Den Haag
Zwolle, 1990

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

 

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen