+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Sien Hoornik I
Den Haag, Nederland

    begin 1882 - mei 1882

Clasina Maria ‘Sien’ Hoornik (1850-1904) was de vriendin van Vincent in 1882 en 1883. Sien woonde met haar moeder Maria Wilhelmina Hoornik-Pellers (1829-1910) in maart en/of april 1882 op Noordstraat 16. Dat Vincent daar weleens over de vloer kwam, blijkt uit de tekening die hij daar vanachter het raam op de eerste verdieping moet hebben gemaakt: Opgebroken Noordstraat met spitters. Deze tekening toont het graafwerk dat in 1882 tegenover het huis verricht werd om riolering aan te leggen bij een in aanbouw zijnde bakkerij.

In mei 1882 zouden Sien en haar moeder verhuizen naar een nieuw adres, Slijkeinde 31. Sien, die al een dochtertje had en op dat moment zwanger was van haar tweede kind zou na haar bevalling bij Vincent aan de Schenkweg gaan wonen. Haar moeder kon daarom een kleiner huis betrekken. 

Verder lezen

Teun Berserik en Feico Hoekstra
Vincent van Gogh: de vroege jaren (stripboek)
Amsterdam, 2012

F. Leeman en J. Sillevis
De Haagse School en de jonge Van Gogh
Zwolle, 2005

In de voetsporen van Van Gogh
Wandeling bij De Haagse School en de jonge Van Gogh
Gemeentemuseum Den Haag, 2005

Michiel van der Mast en Charles Dumas
Van Gogh en Den Haag
Zwolle, 1990

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

 

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen