Filter
Filters
Toegankelijkheid
Image
Oude plattegrond
Download wandeling
Legenda
 1. Image
Adres

Hoek Voorstraat en Visstraat

Opmerkingen

Het gebouw van de Waalse kerk bestaat nog steeds, maar is niet meer als kerk in gebruik.

Van Gogh in

Waalse kerk

 1. 29 apr. 1877

Op 29 april 1877 bezocht Vincent de afscheidsdienst van dominee Jan Hendrik Hooyer (1844-1892) in de Waalse kerk:

“de kerk was vol, hij sprak met vuur en gevoel, het gezigt van die deftige eigenaardige Gemeente trof mij, er was veel ernstige stemming. Hij dankte voor de liefde die hij van velen had ondervonden in moeielijke dagen vooral, toen in het begin, vier jaar geleden hij had te worstelen met de moeielijkheden van het spreken in de Fransche taal, want hij is een Hollander. Er waren verscheidene van de andere predikanten hier in de kerk.” Lees de hele brief

Relevante brieven van Vincent
Verder lezen
 1. M.J. Brusse

  Onder de menschen: Vincent van Gogh als boekverkoopersbediende I-III
  In: Nieuwe Rotterdamse Courant 31 mei 1914, 2 juni 1914, 4 juni 1914 (later opgenomen in Jo van Gogh-Bonger, Verzamelde brieven, 1973)
 2. E.H. Cossee

  Vincent van Gogh en kerkelijk Dordrecht
  In: Kwartaal & teken 6- 1 (1980), pp. 1-5
 3. Herinneringen van C. Görlitz

  Brief aan Frederik van Eeden, Nijmegen, 3 februari 1891
  (te raadplegen in: documentatiemap ‘Dordrecht’ in het Van Gogh Museum, Amsterdam)
 4. Ad Molendijk

  Vincent van Gogh in Dordrecht
  In: Kwartaal & Teken 16-2 (1990), pp. 3-10