Filter
Filters
Toegankelijkheid
Image
Oude plattegrond
Bekijk route
Download wandeling
Legenda
 1. Image
Historisch adres

Leursestraat, Dorp, A 82

Opmerkingen

Het huis waar Piet Kaufmann woonde, bestaat niet meer. Het stond ter hoogte van huidige Stationsstraat 61.

Van Gogh en

Kaufmann

 1. Eind april 1881
   - 27 november 1881

Piet Kaufmann (1864‐1940) was de tuinman van familie Van Gogh die in 1881 regelmatig model stond voor Vincent, naar eigen zeggen zo’n dertig tot vijftigmaal. Vincent was in september op aanraden van onder andere kunstenaar Anton Mauve actief naar levend model gaan tekenen, maar het was niet eenvoudig om mensen te vinden die goed wilden poseren:

“Maar wat een toer is het om de lui aan ’t verstand te brengen wat poseeren is.─ Boeren en burgers zijn desperaat verstokt op ’t punt waar ze niet af willen, dat n.l. men niet anders moet willen poseeren dan in zijn Zondags pak met onmogelijke plooien waar noch knie noch elleboog noch omoplates noch eenig ander ligchaamsdeel zijn karakteristiek deukje of verhevenheid in heeft gemerkt. Waarlijk dat is een van de petites misères de la vie d’un dessinateur” Lees de hele brief

Hij schreef dan ook:

“Ik hoop ook te slagen met een goed model te vinden, b.v. Piet Kaufman den arbeider maar ik denk dat het beter zal zijn hem niet hier aan huis maar hetzij op de werf bij hem t’huis ’t zij op t’veld te laten poseeren met een schop of ploeg of iets ander.” Lees de hele brief

Het is zo goed als zeker dat Kaufmann model stond voor de werken Jongen die gras maait met een sikkel , twee SpittersZaaier, Knielende man, plantend. Hoewel Vincent hem altijd vroeg hoeveel hij  moest betalen voor het poseren, stond Kaufmann naar eigen zeggen gratis model voor hem.

Werken hier gemaakt

Jongen die gras maait met een sikkel, 1881

Jongen die gras maait met een sikkel, 1881

Gemengde techniek op papier, 46,6 x 60,4 cm

Kröller-Müller Museum Otterlo

Spitter, 1881

Spitter, 1881

Gemengde techniek op papier

Kröller-Müller Museum, Otterlo

Spitter, 1881

Spitter, 1881

Gemengde techniek op papier

Kröller-Müller Museum, Otterlo

  Relevante brieven van Vincent
  Verder lezen
  1. J.A. Rozemeyer

   Van Gogh in Etten
   Etten-­Leur, 2003
  2. Evert van Uitert

   Van Gogh in Brabant: schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen
   Zwolle, 1987