+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Gestel & zoon
Nuenen, Nederland

Vincent kwam regelmatig bij de firma Gestel in Eindhoven. Toen hij in april 1885 van plan was een serie litho’s te maken van het boerenleven bestelde hij een steen bij Gestel:

“Ik krijg nu gebruik van den steen – greinen, papier & drukloon voor 50 ex., voor f 3.- Ik denk te maken een serie motieven uit het boerenleven, enfin – les paysans chez eux.–“ Lees de hele brief

De eerste -en meteen laatste- litho uit de serie is De Aardappeleters die hij maakte naar aanleiding van het gelijknamige schilderij. Volgens herinneringen van Dirk Gestel tekende Vincent de afbeelding direct op de steen, zonder vooraf een schets te maken. Hij veegde met zijn vingers in het krijt. Dit was een onomkeerbare fout, omdat het tot vlekken leidde in het drukproces. Vincent beklaagde zich in een brief aan Theo dan ook over het resultaat:

“Hetgeen gij zegt van de lith.,dat het effekt wollig is, vind ik zelf ook en is in zooverre mijn eigen schuld niet, daar de lithograaf beweerde dat, omdat ik haast nergens wit op den steen had gelaten, het niet goed drukken zou. Ik heb toen op zijn aanraden lichte plekken uitgebeten. als ik ’t eenvoudig gedrukt had zoo als de teekening was zou het algemeen donkerder geweest zijn maar niet gerammeld hebben. en er zou atmosfeer tusschen de plans zijn gebleven.–“ Lees de hele brief

Verder lezen

Ton de Brouwer
Van Gogh en Nuenen
Venlo, 1984­­­­­

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen