Filter
Filters
Toegankelijkheid
Anton Kerssemakers, Floor plan of Vincent's studio at Schafrat
Anton Kerssemakers, Floor plan of Vincent's studio at Schafrat
Image
Oude plattegrond
Download wandeling
Legenda
  1. Image
  2. Image
Historisch adres

Heieind 540

Opmerkingen

Het pand van Schafrat bestaat niet meer: het werd in 1936 afgebroken.

Van Gogh in

Schafrat

  1. Begin mei 1884
     - 23 november 1885

Vincents atelier bij zijn ouders in huis was klein en niet zo fijn gelegen. Bovendien was de verhouding met zijn familie niet optimaal; Vincent verlangde daarom naar een nieuw atelier. In mei 1884 was het zover, hij huurde een atelier bij de katholieke koster Johannes Schafrat en diens vrouw Adriana Schafrat-Van Eerd voor 75 gulden per jaar:

“Twee kamers – een groote en een kleine – en suite. […] Ik geloof ik er heel wat prettiger zal werken kunnen dan in ’t vertrekje t’huis.” Lees de hele brief

Hij had goede hoop dat het nieuwe atelier zijn werklust zou verhogen. In dit atelier had hij voldoende ruimte om met model te werken en hij hoopte er aquarellen te kunnen maken. Begin mei 1885 ging Vincent ook in het atelier wonen. Zijn vader was inmiddels overleden en na onenigheid met zijn zus Anna besloot Vincent dat het beter was helemaal uit huis te gaan:

“Doch ik ben overtuigd het in hun voordeel is dat ik wegga, bepaaldelijk met het oog op ’t voornemen van Moe om zoo mogelijk dezen zomer iemand in de kost te nemen die voor gezondheid buiten zou wenschen te zijn – of indien dit welligt tegen mogt vallen, dan zijn zij nog vrijer met logés &.c.“ Lees de hele brief

Het atelier bevond zich naast de pastorie van de pastoor Andreas Pauwels met wie Vincent eind augustus 1885 problemen kreeg. Deze pastoor bemoeide zich samen met de kapelaan uit het dorp (W. Beekmans) met Vincent. Ze geboden hem zich niet in te laten met mensen van beneden zijn stand, zoals de arbeiders die voor Vincent model stonden. Om de praktijk tegen te gaan, boden zij de modellen zelfs geld aan als die Vincent maar links lieten liggen. Vincent moest niets van de bemoeienis hebben:

“Ditmaal heb ik eenvoudig direkt het precies zoo verteld aan den burgemeester en er op gewezen hoe dit de pastoors niet raakt en die op hun eigen territoor van meer abstracte dingen moeten blijven.” Lees de hele brief

Vincent werkte onverstoorbaar door met zijn modellen, die gelukkig meer aan zíjn kant dan die van de geestelijk leiders bleken te staan. Toch is het mogelijk dat het conflict Vincent een extra steuntje in de rug gaf om Nuenen in november 1885 te verruilen voor Antwerpen.

Relevante brieven van Vincent
Verder lezen
  1. Ton de Bouwer

    Van Gogh en Nuenen
    Venlo, 1984