Kröller-Müller Museum

Kröller-Müller Museum

Sven

Na de dood van Vincent van Gogh kreeg zijn werk een tweede leven. Vincent had tijdens zijn leven jarenlang schilderijen en tekeningen naar zijn broer Theo gestuurd, in de hoop dat Theo die kon verkopen. Zo zouden de werken fungeren als een terugbetaling voor alles wat Theo voor Vincent had gedaan: hem onderhouden door een maandelijkse financiële bijdrage te geven …

Het atelier van Fernand Cormon, 1885-86

Atelier Cormon

Myrthe

Begin maart 1886 – vlak nadat Vincent in Parijs was aangekomen – startte hij aan het “atelier libre” (open atelier) bij kunstenaar Fernand Cormon (1845-1924). Al maanden daarvoor had hij in Antwerpen plannen gemaakt om bij Cormon zijn kennis en kunde van het figuurtekenen te verbeteren.  In de tekenlessen in het atelier op Boulevard de Clichy nr. 104 werkten de kunstenaars naar afgietsels van sculpturen …

Kunstacademie

Kunstacademie

Myrthe

Vanaf begin november 1880 stond Vincent ingeschreven voor de cursus ‘Dessin d’après l’antique’ aan Académie Royale des Beaux-Arts in Brussel. Zowel de kunstenaar Willem Roelofs als de kunsthandelaar Tobias Schmidt hadden Vincent aangeraden om lessen aan de kunstacademie te volgen. Hij had daar weinig trek in, maar schreef zijn broer Theo: “Toch verwerp ik het idee van de Ecole des Beaux-Arts niet, voor zover …

School

School

Myrthe

Vanaf half augustus 1878 volgde Vincent les aan de Vlaamse opleidingsschool voor evangelisten aan het Sint-Kathalijneplein. In juli 1878 was hij al met zijn vader en meneer Jones naar Brussel afgereisd om zich daar te oriënteren op een studie voor evangelist. Vincent schreef zijn broer Theo erover: “De Vlaamsche opleidingschool zagen wij, die heeft een 3jarigen cursus terwijl zooals gij …

Kunstacademie

Kunstacademie

Myrthe

Vincent had een groot verlangen om meer ervaring te krijgen met het tekenen naar naaktmodel. In Etten had hij al veel types in hun werkkleding getekend, maar Vincent was ervan overtuigd dat meer oefening naar het naakt zijn kennis van anatomie zou verbeteren en zijn werk ten goede zou komen. Maar hij had moeite om vrouwen en mannen te vinden die voor hem model …

Mendes da Costa

Mendes da Costa

Sven

Classicus Maurits Benjamin Mendes da Costa (1851 – 1938) was de leraar Latijn en Grieks bij wie Vincent van Gogh dagelijks lessen volgde. Vincent moest zich in de klassieke talen verdiepen om zo het niveau te halen dat vereist was om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding theologie die hij zo graag wilde volgen. Het viel Vincent zwaar om …

Kostschool

Kostschool

Sven

Vincent werd in 1864 op elfjarige leeftijd door zijn ouders naar de kostschool van Jan Provily in Zevenbergen gestuurd. Daarvoor had Vincent op school gezeten in zijn woonplaats Zundert en thuisonderwijs gehad van gouvernante Anna Birnie en zijn vader. Het herenhuis aan de Zandweg in Zevenbergen was in opdracht van Jan Provily gebouwd. Er werd onderwijs gegeven aan een kleine groep leerlingen …

Tilburg

HBS

Sven

In september 1866 kwam Vincent in Tilburg aan om daar onderwijs te volgen aan de Rijksschool Koning Willem II. De school huisde in een indrukwekkend gebouw dat oorspronkelijk bedoeld was als paleis voor koning Willem II (1792-1849) maar nooit die functie had gehad, omdat de koning stierf voordat het gebouw af was. Het pand werd daarom in 1864 aan de gemeente Tilburg …

School

School

Sven

Vincent volgde onderwijs aan de dorpsschool van Zundert, die vlakbij hun woonhuis lag. Omdat alleen de leerlingenlijsten van 1861 bewaard zijn gebleven, is slechts van dat jaar met zekerheid te zeggen dat Vincent er op school zat. Het zal een drukke boel geweest zijn, want alle leerlingen zaten in één klaslokaal bij elkaar en ‘s winters telde de school ca. 150 leerlingen. In …

Amsterdam

Amsterdam

Myrthe

Vincent kwam in mei 1877 in Amsterdam aan, vastberaden om zich daar voor te bereiden op een studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Er waren voldoende bekenden van hem in de stad: zijn oom Johannes Paulus Stricker was er dominee, zijn oom Cor van Gogh had een boek- en kunsthandel en zijn oom Jan van Gogh was directeur van de Marinewerf in Amsterdam. Laatstgenoemde had …