Gezicht vanuit Theo's appartement, 1887

rue Lepic

100content

Begin juni 1886 verhuisden Theo en Vincent van hun appartement aan de rue Laval naar de rue Lepic 54. Sinds Vincents komst naar Parijs in februari van dat jaar was het huis aan de rue Laval te klein geworden. Het nieuwe appartement was voor Parijse begrippen ruim en Vincent had er in ieder geval zijn eigen atelier: een kamer met een klein raam aan …

25 rue Victor-Massé

rue Laval

100content

Toen Vincent op 28 februari 1886 enkele maanden eerder dan gepland in Parijs aankwam, trok hij direct in bij zijn broer Theo in diens kleine appartement aan de rue Laval nr. 25 (tegenwoordig rue Victor Massé). In de briefwisseling voorafgaand aan zijn vertrek uit Antwerpen had Theo hem al laten weten dat hij zijn huis te klein vond om samen in te wonen. Het …

Auberge Ravoux, ca. 1890

Herberg Ravoux

100content

Toen Vincent op 20 mei 1890 aankwam in Auvers-sur-Oise huurde hij een kamer op de tweede etage van Auberge Ravoux aan de Place de la Mairie. Dokter Gachet had hem de andere herberg in het dorp aangeraden (Saint-Aubin in Rue de Pontoise), maar Vincent vond dat hotel voor zes francs per nacht echt te duur. Hij verkoos dus het logement van Arthur Gustave Ravoux …

Uitzicht op Saint-Paul-de-Mausole en omgeving

Saint-Paul-de-Mausole

100content

Op 8 mei 1889 kwam Vincent aan in Saint-Rémy-de-Provence om zich daar vrijwillig te laten opnemen in de psychiatrische inrichting Saint-Paul-de-Mausole, gevestigd in een klooster. Sinds december 1888 had hij een aantal ernstige psychische crisissen gehad en hij vond het voor zijn eigen rust en die van anderen belangrijk om opgenomen te worden. Hij genoot een goede behandeling van zijn arts Théophile …

Vincent van Gogh, Het nachtcafé, 1888

Café de la Gare

100content

Vincent huurde vanaf 7 mei 1889 voor één franc per nacht een kamer in Café de la Gare aan het Place Lamartine. Als atelier had hij inmiddels het ‘Gele Huis’ in gebruik. Vincent raakte bevriend met de café-eigenaren Joseph en Marie Ginoux. Dat belette Vincent niet om ruzie met hen te maken over het feit dat hij vond dat hij teveel moest …

Gezicht op een slagerswinkel, 1888

Restaurant Carrel

100content

Bij aankomst in Arles huurde Vincent de eerste twee maanden een kamer in hotel en restaurant Carrel dat eigendom was Albert Carrel en diens vrouw Cathérine Carrel-Garcin. Het hotel was een gebouw van twee verdiepingen en had een klein terras op het dak en een balkon op de eerste verdieping. Toen Vincent er net was, schreef hij zijn broer Theo: …

Vincent van Gogh, Het gele huis ('De straat'), 1888

Het Gele Huis

100content

Vanaf 1 mei 1889 huurde Vincent een pand met geel gepleisterde muren aan het Place Lam­­­­artine in Arles voor 15 francs per maand. Per 1 september gebruikte hij het niet alleen als atelier, maar woonde hij er ook. Hij noemde deze woning het ‘Gele Huis’ en wilde het rijkelijk decoreren met schilderijen. Vincent wilde er een ‘atelier van het zuiden’ van maken …

Kennington Road, ca. 1860

Kosthuis Parker

100content

In juli 1874 was Vincent van Goghs zusje Anna ook naar Londen gekomen, ze woonden toen samen in het kosthuis bij de familie Loyer. Over de komst van Anna verheugde Vincent zich: “Ik verlang er zoo naar haar wat meer te kennen dan ik nu doe, want eigentlijk hebben we in de laatste jaren maar heel weinig van elkaar gezien & kennen …

87 Hackford Road

Kosthuis Loyer

100content

Enkele maanden nadat Vincent van Gogh in Londen was aangekomen trok hij in het kosthuis van de weduwe Sarah-Ursula Loyer en haar dochter Eugenie in de Londense wijk Brixton, waar zij ook een jongensschool hield. Daarvoor woonde hij in een kosthuis op een adres dat nu nog steeds onbekend is. Hoewel hij het daar aanvankelijk naar zijn zin had, zocht hij al …

Vincents woonhuis

Woonhuis

100content

Toen Vincent op de school van Stokes werkte, logeerde hij samen met de ondermeester en vier leerlingen in een huis aan hetzelfde pleintje. In het midden lag een grasveld waar de leerlingen van de school speelden in het middaguur. Al bij aankomst schreef Vincent aan Theo dat zijn kamer verlangde naar prenten aan de muur. Vermoedelijk hing hij zijn kamer dus net …

Het huis waar Vincent woonde

Familie Decrucq

100content

Toen Vincent in Cuesmes aankwam, vond hij onderdak bij Edouard Joseph Francq aan de Rue du Pavillon 5. Later huurde hij een kamer bij zijn buren; familie Decrucq. Vanaf wanneer precies hij bij de Decrucqs verbleef, is niet bekend. Hij had inmiddels – zij het wijfelend en op aanraden van zijn broer Theo – besloten zich als kunstenaar te willen ontwikkelen. Zo …

De woning van Francq

Edouard Francq

100content

Nadat Vincents contract als lekenprediker bij het Belgische Evangelisatie Comité niet verlengd werd, trok hij naar het plaatsje Cuesmes. Daar vond hij onderdak bij de predikant Edouard Joseph Francq (1819 – 1902). Het zal een zware tijd voor Vincent geweest zijn, want hij had voor de zoveelste keer een mislukking op werkgebied achter de rug en had daarmee niet alleen …

Familie Denis

Familie Denis

100content

Aangekomen in de Borinage vond Vincent door bemiddeling van de koopman Benjamin Vanderhaegen onderdak bij de boer Jean Baptiste Denis en dienst vrouw Estere Fiévez in Petit-Wasmes. Vincent werkte op dat moment als lekenprediker voor het Belgische Evangelisatie Comité. De huur van 30 francs per maand was laag, omdat Vincent ’s avonds de kinderen van het gezin onderwees. In zijn vrije tijd …

Vanderhaegen

Vanderhaegen

100content

Toen Vincent vanuit Brussel in het dorpje Patûrage aankwam, kreeg hij een warm welkom van de koopman Benjamin Vanderhaegen en woonde enkele weken bij hem in huis. Vanderheagen vond onderdak voor Vincent bij de boer Jean Baptiste Denis in het nabijgelegen dorpje Wasmes. Daar verwaarloosde Vincent zichzelf zo erg en nam hij zoveel afstand van alle aardse dingen dat Vanderhaegen Vincents ouders …

Logement

Logement

100content

Toen Vincent in het najaar van 1880 in Brussel aankwam om zich daar verder te ontwikkelen als kunstenaar vond hij een kamertje aan de Boulevard du midi. Het was in een klein logement waar hij 50 franc per maand voor zijn kamer betaalde; niet goedkoop, maar wél redelijk gezien de hoge prijzen in heel Brussel. Zijn kamer was echter niet …

Plugge

Familie Plugge

100content

Toen Vincent in Brussel aankwam om aan de Vlaamse school voor evangelisten te studeren, vond hij onderdak bij Pieter Jacobus Plugge in de Brusselse buitenwijk Laken. Plugge was kerkenraadslid van de kerk op het Sint-Katelijneplein waar destijds de opleidingsschool was gevestigd. Vincent onthield zich in zijn gasthuis van alle luxe: in plaats van op bed te slapen, sliep hij op …

Lange Beeldekensstraat

Atelierwoning

100content

Eind november 1885 kwam Vincent in Antwerpen aan. Hij huurde een kamer van het Nederlandse echtpaar Willem Henricus Brandel en diens vrouw Anna Wilhelmina Huberta. Voordat Vincent naar Antwerpen vertrok, verwachtte hij dat hij geen geld zou hebben om een atelier te huren in de stad. Maar het lukte hem toch om bij het echtpaar Brandel ook een klein hokje naast zijn eigen …

Kattenburgerstraat

Oom Jan

100content

Vincent van Gogh woonde in bij zijn oom Johannes ‘Jan’ van Gogh, die directeur was van de marinewerf in het oostelijke deel van Amsterdam. ’s Ochtends stond Vincent vaak vroeg op en genoot dan van het uitzicht op de werf waar duizenden arbeiders langzaam binnenliepen: een geluid dat hem aan het geruis van de zee deed denken. De levendige omgeving …

Assendelftstraat

Kosthuis No.1

100content

When Vincent left The Hague for Etten in September 1883, he left his drawings and sketches behind. From 21 to 25 December 1883, he returned to pack and ship his possessions. During his brief stay, he lodged at the boarding house Kosthuis No. 1 and visited his former girlfriend Sien. Assendelftstraat 16 was the property of the Haagse Maatschappij van …

Pension Roos

Pension Roos

100content

Toen Vincent in 1869 in Den Haag aankwam om als jongste bediende bij kunsthandel Goupil & Cie te gaan werken, trok hij in het pension van Marinus Roos en zijn vrouw Dina Margrieta van Aalst, die aan de Lange Beestenmarkt 32 woonden. Voor kost en inwoning betaalde Vincent vierendertig gulden, terwijl hij met zijn baan bij  Goupil & Cie aanvankelijk slechts dertig …

Schenkweg

Schenkweg 136

100content

Toen Vincent eind 1881 na een ruzie met zijn ouders in Den Haag was aangekomen vond hij binnen een week een atelierwoning aan de Schenkweg 138. Dat pand werd echter al snel te klein voor hem, omdat hij een relatie had gekregen met de zwangere prostituee Clasina Maria ‘Sien’ Hoornik (1850-1904) met wie hij plande te gaan samenwonen. Daarnaast was de woning …

Schenkweg

Schenkweg 138

100content

Vincent woonde van 1 januari 1882 tot 4 juli 1882 op Schenkweg 138 en had daar ook zijn atelier. Het was een paar straten bij de kunstenaar Anton Mauve (1838-1888) vandaan, die destijds belangrijk voor hem was. De Schenkweg (later Schenkstraat genoemd) lag destijds in feite net buiten de stad, achter het Rijnspoor station dat in 1870 was geopend. Het wijkje was pas …

Woning Schafrat

Schafrat

100content

Vincents atelier bij zijn ouders in huis was klein en niet zo fijn gelegen. Bovendien was de verhouding met zijn familie niet optimaal; Vincent verlangde daarom naar een nieuw atelier. In mei 1884 was het zover, hij huurde een atelier bij de katholieke koster Johannes Schafrat en diens vrouw Adriana Schafrat-Van Eerd voor 75 gulden per jaar: “Twee kamers – een groote …

Pastorie

Pastorie

100content

Toen Vincent op 5 december 1883 in Nuenen aankwam, trok hij in bij zijn ouders in de pastorie van de Nederlands Hervormde kerk waarvan zijn vader dominee was. De ontvangst was koeltjes en de spanningen tussen Vincent en zijn vader waren groot. Toch kreeg hij half december van zijn ouders beschikking over de mangelkamer en mocht die als atelier inrichten. De kamer was vochtig en koud …