Dordrecht

Dordrechts Museum

100content

Vincent bezocht een aantal keer het Dordrechts museum dat onder andere werk van een van Vincents favoriete kunstenaars, Ary Scheffer (1795–1858), in de collectie had. Al in de eerste brief die Vincent vanuit Dordrecht aan zijn broer Theo schreef, vertelde hij dat hij het museum had bezocht. Hij noemde toen Scheffers schilderij Christus in Gethsemane bij name: een werk dat op zijn …

Rijken

Pension familie Rijken

100content

Vincent verbleef in Dordrecht in het kosthuis van Pieter Rijken en zijn vrouw Maria Aelmans in de Tolbrugstraat Waterzijde, boven hun kruidenierswinkel. Naast het pand bevond zich de opslag van Vincents werkgever Blussé & Van Braam: het is dan ook aannemelijk dat Vincent dit kosthuis vond door bemiddeling van zijn baas Pieter Kornelis Braat.  Het echtpaar had al drie kostgangers in …

Pastorie

Pastorie

100content

Familie Van Gogh woonde in de pastorie naast de Nederlands Hervormde Kerk waar Vincents vader dominee was. Toen Vincent in 1878 en 1881 voor langere tijd in Etten verbleef, kreeg hij de aanbouw aan de achterkant van het huis tot zijn beschikking als studeerkamer en later als atelier. De met klimop begroeide kamer keek uit op de achtertuin van het huis die …

Hannik

Familie Hannik

100content

Toen Vincent onderwijs aan de HBS Koning Willem II in Tilburg volgde, woonde hij in bij de familie Hannik aan Korvel 40A (nu Sint Annaplein 18-19). Hij en zijn vrouw Adriana waren lid van de hervormde kerk en dus een geschikte partij als kosthuis voor Vincent. Vermoedelijk vond Vincent dit adres door bemiddeling van de hervormde gemeente, of door bemiddeling van de …

Pastorie

Pastorie

100content

De pastorie was de thuisbasis voor familie Van Gogh. Vincent groeide samen met zijn broertjes en zusjes Anna, Theo, Elisabeth, Willemien en Cor op in de pastorie midden in het dorpje Zundert waar zijn vader Theodorus ‘Dorus’ van Gogh dominee was van de Nederlandse Hervormde kerk. Volgens de herinneringen van de dienstmeid was Vincent de minst aardige van het stel. Ze …

Logement Scholte

100content

Aangekomen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord verbleef Vincent in het logement van Hendrik Scholte (1841-1915). In deze periode hield hij het adres in Hoogeveen aan als postadres, waar hij zijn spullen grotendeels achter had kunnen laten. Waarschijnlijk bevonden zich aan de voorkant van het logement drie kamers. De middelste had een balkon en diende als onderkomen voor gasten. Vincent zou hier twee maanden …

Hartsuiker

100content

Op 11 september 1883 arriveerde Vincent in Hoogeveen. Voor f 1,- per dag vond hij onderdak niet ver van het station van Hoogeveen bij logementhouder Albertus Hartsuiker (1827 – 1902), diens vrouw Catharina Beukema (1835-1908) en hun drie kinderen. Het logement had een grote ‘gelagkamer’(deel van de herberg waar de gasten konden zitten), stal, achterzolder en een tuin. Vincent kreeg …

Amsterdam

Amsterdam

100content

Vincent kwam in mei 1877 in Amsterdam aan, vastberaden om zich daar voor te bereiden op een studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Er waren voldoende bekenden van hem in de stad: zijn oom Johannes Paulus Stricker was er dominee, zijn oom Cor van Gogh had een boek- en kunsthandel en zijn oom Jan van Gogh was directeur van de Marinewerf in Amsterdam. Laatstgenoemde had …