Schreierstoren

Schreierstoren

Sven

Op tweede pinksterdag 1877 schreef Vincent zijn broer Theo dat hij een wandeling had gemaakt langs ‘De Buitenkant’ (een straat in Amsterdam) naar de Noorderkerk. Hij schreef dat hij de stad ter hoogte van de Schreierstoren eruit vond zien als een schilderij van Jacob Maris. Mogelijk dacht hij aan het werk De buitenkant met de Schreierstoren, Amsterdam (1876) nu in de collectie van …

Bloemenmarkt

Bloemenmarkt

Sven

Vincent bezocht de Bloemenmarkt in ieder geval op 4 juni 1877. Hij schreef er geanimeerd over naar zijn broer Theo: “Kwam heden voorbij de bloemmarkt op den Singel, daar zag ik iets zoo aardigs. Een boer stond daar met eene groote partij potten, allerlei bloemen en heesters, achteraan stond de klimop en daartusschen in zat zijn meiske, een kindje zooals Maris …

Begraafplaats

Begraafplaats

Sven

Vincent wandelde in mei 1877 vanuit het oostelijke stadsdeel waar hij woonde naar Zeeburg. Hij bezocht toen het Joodse kerkhof dat aan de Zeeburgerdijk lag. Hij schreef Theo erover: “Het is zeer eenvoudig, vol regtopstaande oude zerken met Hebreeuwsche opschriften en vlierboomen hier en daar en begroeid met lang donkerkleurig gras.” Lees de hele brief Blijkbaar vond hij het mooi, want …

Waalse kerk

Waalse Kerk

Sven

Vincent bezocht op 18 oktober 1877 een kerkdienst in de Waalse Kerk, die hij zelf de Fransche kerk noemde. De diensten waren in het Frans; geen probleem voor Vincent die een tijdje in Parijs had gewoond. Hij hoorde daar een mooie preek van ds. Ferdinand Henri Gagnebin (1816-1890) en besloot de dominee nog eens te bezoeken; zo kon hij zijn …

Engelse kerk

Engelse Kerk

Sven

Op 21 oktober 1877 bezocht Vincent de Engelse kerk op het Begijnhof. In de drukbezochte dienst hoorde hij een preek die hij erg mooi vond. Vincent schreef zijn broer Theo over het bezoek: “Ik houd veel van dat kerkje en waarschijnlijk heeft menigeen daar herinneringen aan dingen & plaatsen die ook mij niet vreemd zijn.” Lees de hele brief En toen …

Westerkerk

Westerkerk

Sven

Vincent van Gogh was eens in de Westerkerk en hoorde daar Ds. Jeremie Meijjes (1831-1908) spreken, een zoon van dominee Reinier Posthumus Meijes die hij op aanraden van zijn vader weleens had bezocht. Hij beschreef het: “Zag hem van den preekstoel afkomen en de Kerk doorgaan na de preek en die hooge edele gestalte en dat vermoeide en bleeke gelaat en dat edele hoofd, …

Oosterkerk

Oosterkerk

Sven

Vincent van Gogh ging weleens naar de Oosterkerk die zich vlakbij de marinewerf bevond waar hij woonde. In mei 1877 beschreef hij de kerk en het uitzicht: “Vandaag was het een stormachtigen dag, vanmorgen naar de les gaande keek ik op de brug den kant van de Zuiderzee uit, daar was een witte streep aan den horizon waarboven donker grijze wolken waaruit in …

Zuiderkerk

Zuiderkerk

Sven

Vincent van Gogh bezocht regelmatig kerkdiensten in de Zuiderkerk. Hij ging er onder andere naar een dienst op eerste pinksterdag, zondag 20 mei 1877, toen hij net in Amsterdam was aangekomen. Vincents oom Stricker preekte toen over de uitstorting van de Heilige Geest. Vincent vond het: “eene zeer mooie, hartelijke, warme toespraak.” Lees de hele brief Ook wandelde Vincent graag in de omgeving …

Noorderkerk

Noorderkerk

Sven

De Noorderkerk was de eerste kerk waar Vincent naartoe ging toen hij in Amsterdam aankwam. In de weken daarna bleef hij regelmatig vroegpreken in de Noorderkerk bezoeken; kerkdiensten die om 7.00u ’s ochtends werden gehouden. Op 10 juni 1877 hoorde hij hier een preek die veel indruk op hem maakte over de gelijkenis van de zaaier. De dominee was Ds. Eliza Laurillard (1830-1908), …

Amstelkerk

Amstelkerk

Sven

Op zondag 3 juni 1877 bezocht Vincent de bekende Amstelkerk aan het Amstelveld. Zijn oom Stricker preekte daar om 10.00u ’s ochtends over het thema “want de dingen die men ziet zijn tijdelijk maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig.” Voordat Vincent de dienst bijwoonde had hij al een vroegpreek (om 7.00u ’s ochtends) bezocht in een andere kerk in …

Kattenburgerbrug

Kattenburgerbrug

Sven

Op woensdag 25 juli 1877 was Vincent van Gogh getuige van een tragisch ongeval bij de Kattenburgerbrug. Een aantal kinderen viel in het water. Vincents oom Jan die directeur was van de nabijgelgen marinewerf liet meteen een sloep uitrukken van de werf om de kinderen te redden. Eén jongetje was zwaargewond en moest naar een apotheek waar Vincent hem samen met scheepsdoktoren naartoe bracht, …

Rijksmuseum

Rijksmuseum

Sven

In juli 1885 werd na een bouw van bijna tien jaar het Rijksmuseum aan de Stadhouderskade geopend. In oktober van dat jaar kwam Vincent van Gogh speciaal naar Amsterdam om met zijn vriend Anton Kerssemakers het museum te bezoeken, omdat hij er zo naar verlangde de kunstwerken van Frans Hals en Rembrandt van Rijn terug te zien. Na zijn bezoek, schreef hij …

Mauritshuis

Mauritshuis

Sven

Het Mauritshuis werd in 17e eeuw gebouwd als stadspaleis voor graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679) en werd in 1820 door de Nederlandse staat aangekocht om het Koninklijk Kabinet van Schilderijen te herbergen. Vincent schreef in zijn brieven nooit over een bezoek aan het Mauritshuis, maar hij noemde wel werken uit de collectie bij name (bijvoorbeeld: Gezicht op Haarlem met bleekvelden van …

Mesdag

De Mesdag Collectie

De Mesdag Collectie, destijds Museum Mesdag geheten, werd in 1887 geopend. Het was een museumzaal die aan het woonhuis van kunstenaar en verzamelaar Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) en zijn vrouw Sientje Mesdag-Van Houten (1834-1909) was gebouwd om hun collectie te herbergen. Het museum was destijds op zondagochtend geopend en Mesdag leidde de bezoekers zelf rond. Toen Vincent in Den Haag woonde heeft …

Panorama

Panorama Mesdag

Op 1 augustus 1881 werd Panorama Mesdag geopend: een schilderij van Scheveningen, het omringende duinlandschap en de Noordzee. Met haar enorme afmetingen van 14 meter hoog en 120 meter breed is het, ook vandaag de dag, het grootste schilderij van Nederland. De Haagse kunstenaar en kunstverzamelaar Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) kreeg in 1880 de opdracht van de speciaal opgerichte Belgische …

Blok

Blok de Boekenjood

Sven

Vincent kocht regelmatig prenten bij de joodse handelaar Jozef Blok (1832-1905) die hij, net als diens broer David, vaak ‘Blok de boekenjood’ noemde. Blok had op dinsdag, woensdag en donderdag een kraampje met collectors items, tijdschriften en literatuur op het Binnenhof en was destijds bekend onder kunstenaars. Hier kocht Vincent de prenten die hij verwoed verzamelde. De meest bijzondere aanschaf die hij bij …

Watermolen Gennep

Genneper watermolen

Sven

In november 1884 schilderde Vincent van Gogh een grote studie van de Genneper watermolen: “Dezer dagen ben ik ondanks het hier vrij terdeeg vriest nog buiten aan ’t werk aan een nogal groote studie (meer dan 1 meter) van een ouden watermolen te Gennep, aan den anderen kant van Eindhoven. Ik wil dat geheel buiten afwerken – maar ’t zal ook …

Watermolen Opwetten

Opwettense watermolen

Sven

Vincent trok veel naar buiten om schilderijen te maken. In mei 1884 bezocht hij samen met zijn vriend Anthon van Rappard de Opwettense watermolen die tussen Nuenen en Eindhoven staat. Het schilderij Watermolen te Opwetten is waarschijnlijk tijdens of naar aanleiding van dat bezoek ontstaan. Het schilderij bevindt zich in een particuliere collectie. Vincent maakte ook een schilderij van een andere molen, …

Watermolen

Collse watermolen

Sven

Vincent werkte in mei 1884 aan een aantal schilderijen van molens. Zo schilderde hij de Collse watermolen die hij passeerde als hij van Nuenen naar Eindhoven wandelde. Toen hij deze molen schilderde schreef hij zijn vriend Anthon van Rappard: “t Is een dito geval als de twee andere watermolens die we zamen bezochten doch met twee roodedaken en dat men vlak …

kerkhof

Begraafplaats

Sven

Naast de oude kerktoren van Nuenen bevond zich een begraafplaats die Vincent graag tekende en schilderde. Een aantal studies mislukten, maar over het schilderij Oude kerktoren van Nuenen was hij wél tevreden; dit werk stuurde hij in juni 1885 op naar zijn broer Theo die toen in Parijs woonde en daar Vincents werk onder de aandacht van kunstkenners bracht: “Ik heb eenige details weggelaten – ik heb willen …

De ouder kerktoren van Nuenen, 1885

Oude kerktoren

Sven

Een van Vincents favoriete plekken in Nuenen was de oude kerktoren die net buiten het dorp lag. Hij schilderde en tekende de toren die uit de vijftiende eeuw stamde tientallen keren, zoals op De oude kerktoren bij het vallen van de avond, De oude kerktoren van Nuenen met een ploeger, De oude kerktoren, De oude kerktoren van Nuenen. De toren was zichtbaar …

Weeskinderendijk

Sven

In 1877 maakte Vincent op weg terug van Den Haag naar Etten een tussenstop in Dordrecht. Vanuit de trein had hij een rij molens gezien die hij graag wilde tekenen. Op de Weeskinderendijk trotseerde hij de regen en maakte een tekening van het molenrijke landschap daar: zo had hij naar eigen zeggen “althans nog een souvenir meegebragt van zijn uitstapje.” Lees …

Nieuwkerk

Nieuwkerk

Sven

Vincent liep tijdens zijn (nachtelijke) dwalingen door de stad graag langs de Nieuwkerk. Zo wandelde hij bijvoorbeeld op 27 februari via de Grote Kerk, de grachten en de Groothoofdspoort naar de Nieuwkerk: “Het had gesneeuwd en het was alles zoo stil, alleen zag men nog een lichtje hier en daar in eene of andere bovenkamer en in de sneeuw het zwarte …

Grote kerk

Grote kerk

Myrthe

In Vincents leven in Dordrecht speelde het christelijk geloof zo’n belangrijke rol dat hij zondags vaak wel drie kerkdiensten bezocht, waaronder die in de Grote Kerk. Daar was een oude vriend van zijn vader dominee, Petrus Marinus Keller van Hoorn (1825-1908). Vincent kwam weleens bij hem thuis; zo bezocht hij hem op 16 februari 1877 samen met zijn vader en vroeg hij …